Čistenie horúcou parou

Táto prezentácia slúži na zoznámenie s podrobnosťami nevyhnutnými na vykonávanie parného čistenia. Skladá sa z technických parametrov, informačných technológií a čistiacom procese. Naša firma sa ako jedna z prvých predstavuje na slovenskom trhu s profesionálnymi, priemyselnými parnými zariadeniami, ktoré poskytujú ekologické služby, ktoré chránia životné prostredie.

Čistiace a dezinfekčné technológie, suchou parou sú známe a úspešne aplikované v mnohých priemyselných odvetviach a miesta, kde sterilné prostredie a čistota je najdôležitejším aspektom podnikania. Od deväťdesiatych rokoch, táto metóda našla svoje používanie aj v automobilovom priemysle, čo vedie k novému, inovatívnemu spôsobu umývania áut. Predchodcovia na použitie tejto technológie v automobilovom priemysle boli také krajiny ako Spojené Štáty, Kanada, Austrália a Južná Kórea, kde umývanie pary veľmi rýchlo získalo veľkú skupinu priaznivcov.

Použitie suchej pary je jedným z inovatívnych, efektívnych a ešte jednoduchých metód priemyselného čistenia a dezinfekcie. Para vzniká v strojoch a dosahuje teplotu cca 200 ° C a vytvára tlak 8- 12 bar, ktorý umožňuje odstrániť z povrchu aj tie najodolnejšie škvrny napr: blato, piesok, tuky, asfalt, živice, hmyz, mastnoty a iné ťažko zbaviteľné nečistoty. Všetky naše zariadenia sú profesionálne, určené pre priemyselné využitie, boli riadne osvedčené a prijaté na obchodovanie, ktoré môžu pôsobiť v nepretržitom režime.

Použitie suchej pary (len asi 5% vlhkosti) nielen znižuje spotrebu vody, ale aj chemické látky a všetky druhy odpadu. To umožňuje poskytovanie služieb v miestach v ktorých to doteraz nebolo možné (napríklad: ako mobilné využitie k zákazníkovi domov).

Pretože, počas prevádzky sa nevytvárajú odpadové vody (ako v prípade tradičných umývarok), nie je nutné inštalovať kanalizácie, odpady či získavanie povolenia od vodární, preto otvorenie ekologických parných umyvárok nie je nákladné ani časovo náročné.

Rozsah služieb využitia pary, samozrejme nekončí len pri auto umývarkách. Čistiace a dezinfekčné vlastnosti suchej pary sa využívajú okrem iného:

  • v hotelovom priemysle (napr. čistenie kanalizácií, čistenie a dezinfekcia hotelových lôžok),
  • stravovanie (napr. čistenie kuchýň, jedální),
  • priemysel (dezinfekcia a čistenie výrobných liniek),
  • lekárstva (napr. dezinfekciu nemocničných lôžok),
  • výroba.

Tradičné metódy čistenia sa spoliehajú predovšetkým na mechanické alebo ručné umývanie, tým, že na odstránenie nečistôt používajú chémie a vodu. Bohužiaľ, detergenty a dezinfekčné prostriedky pôsobia hlavne na povrchu. Ukazuje sa, že často sú tieto metódy nedostatočné, neefektívne a často je podceňované čistenie ťažko dostupných miest. Parné čističe sú preto ideálne na riešenie problémov s dezinfekciou a čistením.