Gastro

Para vs. „strašiak“ HACCP

Parné stroje poskytujú účinný spôsob likvidácie baktérií a mikroorganizmov v dosahovaní úplnej čistoty v priestoroch gastro výroby, skladovania, výdaja a prepravy potravín. Para umožní plniť aj tie najnáročnejšie hygienické normy pri nízkych nákladoch na prevádzku s rešpektom k životnému prostrediu.

Ochorenia spôsobené množením baktérií v prevádzkach je predmetom záujmu štátnych orgánov, dozerajúcich na zdravotnú nezávadnosť v gastronomických prevádzkach. Práve pravidelné čistenie suchou parou je cestou k bezchybnému a nezávadnému hygienickému prostrediu a hlavne k ochrane zdravia zamestnancov a zákazníkov.

HACCP je analýza rizík a kritických kontrolných bodov. Systém HACCP definuje, hodnotí, kontroluje a eliminuje nebezpečenstvo z hľadiska zdravotnej nezávadnosti potravín. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva o spôsobe stanovenia kritických bodov v technológii výroby odkazuje na tzv. pravidlá správnej výrobnej a hygienickej praxe. Čistenie a odmasťovanie výrobného zariadenia, stolov, pultov. Čistenie parou je bezchemické odstránenie nečistoty, baktérií, ale aj ľadu, či zápachu z chladiarenských boxov a chladničiek, skladových priestorov a prepravných prostriedkov s veľmi rýchlym obschnutím.

Ďalšie využitie suchej pary

  • Bazény, fitness a sauny- údržba chodieb a priestorov pre klientov. Čistenie bazénov, trysiek, výriviek, a odpadov. Zameranie sa aj na WC, zničenie plesní, čistenie škár, kúpeľni a sprchových kútov. Dezinfikácia fitness strojov, lôžok, a.i.
  • Ubytovanie , sociálne služby, ambulancie- čistenie WC, škár, zničenie plesní v kúpeľni a sprchových kútoch, lôžok, oživenie tkanív. Dezinfekcia lôžok, izieb a chodieb.
  • Doprava a autoservis- čistenie sedadiel (rýchle obschnutie), celková údržba interiérov a okien prepravných automobilov, autobusov, vlakov. Čistenie a odmastňovanie exteriéru a interiéru.
  • Priemysel, veľkoobchod a maloobchod- umývanie a dezinfekcia podláh, obkladov, pultov, výkladov. Čistenie aj na neprístupných miestach, Odmastňovanie strojov a nánosov. Údržba techniky ,výrobných a predajných priestorov.
  • Iné možnosti čistenia parou- Oltáre, sochy, hroby, brány, klietky pre zvieratá

Prednosti čistenia parným strojom

Veľká sila – odstraňuje mastnoty, zažrané nečistoty, zabíja mikroorganizmy a baktérie.

Ekonomickosť- Úspory energie, vody a čistiacich prostriedkov

Ekologickosť- chráni životné prostredie keďže nepotrebuje chemické prípravky ktoré narúšajú ekologickú schránku zeme.

Chráni zdravie- obsluha nepoužíva checmické prostriedky škodlivé zdraviu a taktiež nemáča ruky vo vode.