Je ozón škodlivý ?

Hoci je ozón pri vysokých koncentráciách toxický, je to bezpečná metóda dezinfekcie za predpokladu, že sú dodržané potrebné opatrenia.

Ozón má veľmi silný zápach v dobe jeho produkcie v miestnosti, no po ukončení procesu dezinfekcie sa rozkladá späť na čistý kyslík. Ozón tak nie je trvalý – splní svoju úlohu a zmizne/premení sa na neškodný.

Ak pri čistiacich prácach, kde sú využívané chemikálie a iné prostriedky, nie je dodržaný návod na použitie, stanú sa ich výpary nebezpečné pre vaše zdravie. Rovnaké postupy treba zachovávať aj pri čistení/dezinfecii ozónom.  Preto je dôležité, aby ju vykonávali riadne vyškolení pracovníci.

Účinky na ľudský organizmus

Ľudský čuch je schopný rozpoznať prítomnosť ozónu vo vzduchu už pri veľmi nízkych koncentráciách. Bežné koncentrácie (v prírode) dosahujú 0,03 ppm, no dosahujú aj 0,1 ppm. Pri tejto úrovni je ozón schopný udržať patogény v prijateľnej miere a pritom nie je škodlivý voči vyšším formám života, ako sú zvieratá alebo človek.

  • Koncentrácia pre trvalé 24 hod. pôsobenie – 0,05 ppm (o.s.h.a.)
  • Koncentrácia pre 8 hod. pôsobenie – 0,1 ppm (o.s.h.a.)
  • Koncentrácia pre krátkodobé pôsobenie – 0,3 ppm (o.s.h.a.)

Dlhodobé vystavenie vysokej koncentrácii ozónu môže spôsobiť nevoľnosť, bolesť hlavy, pálenie očí a kašeľ, čo nás však prinúti opustiť daný priestor- Po tomto úkone symptómy ustúpia. Na rozdiel od chlóru však ozón v primeranej koncentrácii, v prípade kontaktu so živým tkanivom, ozdravuje, prekrvuje a taktiež dôkladne dezinfikuje  tkanivo. Tieto javy využívajú alternatívne postupy liečenia mnohých ochorení pod spoločným názvom OZONOTERAPIA.