Plniarne

ozonovanie plniarne pitná voda

PLNIARNE PITNEJ, STOLOVEJ A MINERÁLNEJ VODY, PIVOVARY, VINÁRSKE ZÁVODY A INÉ PLNIARNE

Potravinársky a nápojový priemysel sú odvetviami s vysokými nárokmi na hygienu. Hygiena je nevyhnutná pre kvalitu výsledného produktu a jeho dlhej životnosti.

Dezinfekcia fliaš a uzáverov sa vykonáva oplachom s ozonizovanou vodou, ktorá je veľmi účinná. Ozón zabíja baktérie viac, ako iné dezinfikátory a chemické prostriedky v oveľa kratšom čase.

Príklady:

  • Úprava minerálnych, pramenitých a balených vôd
  • Použitie ozonizovanej vody na dezinfekciu fliaš a uzáverov, výrobných liniek a zariadení
  • Skvalitnenie vody
  • Umelé starnutie vína
  • Využitie a následná dezinfekcia v pivovaroch