Voda a vodárne

ozonovanie voda

Generátor ozónu sa využíva aj pri úprave pitnej vody, pre jeho mimoriadne oxidačné vlastnosti, kde okrem dezinfekcie zlepšuje aj iné vlastností vody ako jej farbu, zákal, zápach, či chuť. To hlavne znížením obsahu železa, mangánu, dusitanov, kyanidov, amónnych zlúčenín, herbicídov, pesticídov, dioxínov, karcinogénnych a mutagénnych látok).

OZONIZÁCIOU sa dosahuje aby bola voda  zdravotne nezávadná.