Vírivky a bazény

ozonovanie bazeny a vírivka

Aplikáciou chlórových prípravkov a chlóru pri ošetrovaní vody v bazénoch dochádza k vztváraniu iných či vedľajších produktov z tohto čistenia, ktoré negatívne vplývajú na zdravie človeka. Ide o škodlivé látky, ktoré cítime, ako zápach chlóru v bazéne a ovzdušií. Do tela z vody vedie priama cesta cez pokožku a zo vzduchu dýchacími cestami.

Prítomnosť viazaného chlóru v bazénovej vode je nežiadúca vzhľadom na zdravotné riziko plynúce z toxicity a dokonca karcinogénnych vlastností týchto chloramínov a ďalších vedľajších produktov chlorácie.

Využívanie ozonácie :

 • v aquaparkoch či vo verejných bazénoch – využíva sa KOMBINOVANÝ SYSTÉM ( chlór – ozón),
 • vo whirpool, vírivých vaniach a súkromných bazénoch využíva sa  systém ÚPLNEJ OZONIZÁCIE, pri ktorej sa vôbec nevyužíva chémia.

Ozónovanie je možné využiť nielen pri nových stavbách ale aj rekonštrukciách. A začleniť aj do stavajúcich technológií.

AQUAPARKY A  VEREJNÉ BAZÉNY

Čím ďalej, tým viac sa začína využívať  KOMBINOVANÝ SYSTÉM ( chlór – ozón) na úpravu vody. Ozón likviduje vedľajšie produkty, ktoré vynikajú čistením chlórom- chlorácie, čím sa odstráni  aj  typický „bazénový zápach“, zamedzí sa šírenie epidémií, húb a alergénov a okrem toho výrazne znižuje tvorbu rias a plesní. Cieľom je aj zníženie množstva použitého chlóru.

WHIRPOOL, VÍRIVKY A SÚKROMNÉ BAZÉNY

Využíva sa  systém ÚPLNEJ OZONIZÁCIE, pri ktorej sa vôbec nevyužíva chémia, teda ide o bezchlórovú úpravu vody. Ozón -vysoký a účinný dezinfikátor zaistí nezávadnú vodu bez bakerií a iných nežiaducich mikroorganizmov.

Ozónovanie má okrem iného aj terapeutické účinky -zvyškový ozón vo vode s nízkou koncentráciou sa využíva na  ozónoterapiu.

Výhody ozonizácie:

 • voda nepáchene chlórom-čistidlom a teda jeho nízky alebo žiadny obsah nevysušuje pokožku, nedráždi oči ani nosnú sliznicu,
 • nevytvárajú sa toxické, ani karcinogénne látky ako vedľajšie produkty chlorácie,
 • ozón zabezpečuje úplnú a dokonalú dezinfekciu,
 • ničí vírusy a baktérie okamžite a efektívne- nemaskuje ich,
 • zvyškový ozón vo vode s nízkou koncentráciou má pozitívne terapeutické účinky
 • pobyt v ozónovanej vode je vhodný pre ľudí náchylných na choroby, ale aj pre alergikov a astmatikov
 • ozonizácia šetrí vodu a to doslova – znižuje potrebu jej výmeny v celom bazéne
 • chlór stráca svoju silu vo vode s vyššou teplotou a teda je tu nepoužiteľný a neúčinný, tu nastupuje ozón, ktorý savoju silu a výhodu prejaví aj v teplej vode
 • ozonizácia- jekyslík, ktorý do vody navráti jej pôvodné vlastnosti a nevnáša žiadne cudzie látky

V procese úpravy bazénov,ich vôd, je rozhodujúce správne fungovanie ozonátora a teda dostatočné (potrebné) množstvo produkcie ozónu. Preto je potrebné zvoliť správny typ ozónového generátora a následne systém ozonizácie. Množstvo ozónu, potrebné na úpravu vody v bazéne závisí od mnohých faktorov – kvalita vody, teplota, objem bazéna, interval cirkulácie, atď. . Všeobecne odporúčané množstvo a dávkovanie ozónu pri teplote vody do 28 °C  je v koncentrácii 0,8 – 1,0 mg/l vody a pri teplote nad 28°C je to 1,0 – 1,2 mg/l vody. Nevyhnutné je aj udržiavať Ph a to v rozmedzí 7,0 – 7,4 ph.

 

Svoje využitie má ozonizácia aj pri úprave vody v PRÍRODNÝCH JAZIERKACH a BIOBAZÉNOCH.