Vodné prostredie

ozonovanie vodne prostredie

Ozonizácia zabezpečuje zdravé, nezávadné prostredie pre chov rýb a vodných živočíchov v akváriách i lagúnach zoologických záhrad, v rybích  a krabích farmách. Ozón použitý i v malých dávkach je schopný garantovať dostatočnú hygienu a následne sa rozkladá na kyslík bez zanechania akýchkoľvek reziduí a stáva sa dodatočným zdrojom kyslíka.

Príklady použitia:

  • chov zvierat v ZOO
  • rybie a krabie farmy
  • dezinfikovanie lovených rýb a iných živočíchov po celú dobu ich spracovania.