Pohrebné a sanačné služby

ozonovanie pohreb sanacne sluzby

V prípadoch úmrtia, keď je ľudské, či zvieracie telo nájdené neskoro v čase, keď už dochádza k rozkladu, je práve dezinfekcia ozónom riešením.

Použitím ozonátora dochádza k  eliminácii pachov, sterilizácii objektov a likvidácií biologických nečistôt. Ozón likviduje pachy, baktérie, vírusy a mikroorganizmy. Pri ozonizácii dochádza k úplnej dezinfekcii, bez použitia chemikálií.

Generátor ozónu je možné použiť:

  • V prípadoch, kedy je potrebné zničiť zápach, či sterilizovať prostredie
  • jednorázovo či opakovane
  • ozonátor môže byť  využívaný pre pohrebné vozidlá, chladiace boxy, vozidlá určené na prepravu rastlinného, prípadne živočíšneho odpadu,
  • ozonátor je ekonomický aj pre svoju veľkosť a nízku hmotnosť, umožňuje aj jednoduchú ručnú manipuláciu.

Výhody ozonizácie:

  • bezúdržbová prevádzka
  • bezodpadová prevádzka
  • energetická nenáročnosť
  • mobilita zariadenia