Potravinársky priemysel

ozonovanie potravinarsky priemysel

Mliekarenský, mäsový, hydinársky, konzervárenský, mraziarenský, rybný, mlynsko-pekárenský, vinársky, liehovarnícky, skladovanie ovocia a zeleniny, osív a kŕmnych zmesí

Potravinársky priemysel je veľmi citlivý na dodržiavanie stanovených hygienických predpisov  na kvalitnú nezávadnosť prostredia výrobných a skladovacích priestorov ako aj technologických liniek a obalov do ktorých sa potraviny balia. Tieto faktory výrazne vplývajú na kvalitu produktov/ výrobkov.

K zaisteniu čistoty a sterility sa v potravinárskom priemysle využívajú rôzne dezinfekčné prostriedky. Máloktoré sú účinné voči všetkým organizmom. Riešením všetkých problémov a 100% odstránenie mikroorganizmov, baktérií a iných vírusov je ozonizácia. Je využívaná pri výrobných, skladovacích a prepravných procesoch.

Systém ozonizácie sa aplikuje vo:

  • Výrobných priestoroch – dezinfekcia a dezodorácia prostredia a vzduchotechnicky a klimatizácie
  • Skladovacích a chladiarenských boxoch, kamiónoch
  • Ošetrenie proti škodcom, plesniam a iným nežiaducim návštevníkom

Technológia riadenej ozonizácie sa stáva nevyhnutným pomocníkom na ceste ku kvalitným potravinám pri súčasnom znižovaní nákladov a zvyšovaní ziskov. Nezanedbateľnou výhodou ozonizácie je priaznivý vplyv na životné prostredie -odbúranie chemických látok a odstraňovanie nebezpečných zvyškových produktov.