Čistička odpadových vôd

čistička odpadových vôd

S ohľadom na silné oxidačné účinky ozónu sa na čističkách odpadových vôd ozonizácia používa pri čistení odpadových vôd:

  • komunálnych (domácich, mestských)
  • priemyselných
  • poľnohospodárstva
  • zo zdravotníckych zariadení

Ozonizácia radikálne znižuje BSK a CHSK. Kombináciou dvojitej ozonizácie pred biologickým čistením a ozonizácie po dosahuje dvojnásobný čistiaci účinok než u štandardne používaných ČOV.

V úprave priemyselných odpadových vôd sa jedná o čistenie vôd s obsahom kyanidov, fenolov, sírnych zlúčenín, vôd z výroby syntetických polymérov, vôd z celulózok, výroby farbív, no tiež čistenie recyrkulačných vôd vo všetkých priemyselných odvetviach.