Ozón a sila ozónu

Všeobecne o ozóne

Ozón (O3) je prírodný plyn, ktorý sa skladá z troch atómov kyslíka.

Jedna molekula kyslíka O2 sa skladá z dvoch atómov kyslíka. Táto molekula O2 môže byť rôznymi spôsobmi rozštiepená, napr. pôsobením elektrického výboja (blesk pri búrke) alebo pôsobením UV žiarenia zo slnka. Samotný atóm kyslíka O nemôže existovať sám, preto sa zoskupuje späť do dvojatómovej molekuly O2. Počas tohto rekombinačného procesu sa niektoré atómy zoskupia do voľnej trojatómovej väzby. Táto nová molekula sa nazýva OZÓN O3.

Voľná väzba v molekule zapríčiňuje to, že OZÓN je veľmi silný oxidant a je najsilnejší dezinfikátor, ktorý má človek k dispozícii.

Sila ozónu

Ozón má silný a rýchly účinok na patogénne baktérie, ako sú Salmonella, E. coli, Clostridium, Cryptosporidium, cysty a mnoho iných mikroorganizmov.
Baktericídna aktivita bola v koncentrácii 13μg/dm 3. Baktericídny účinok ozónu je asi 50 krát účinnejší a 3000 krát rýchlejšie ako chlór.

Na rozdiel od iných chemických látok má ozón účinok nielen na živé organizmy, ale tiež na vírusy. Ozón reaguje na mikroskopické organizmy, baktérie, vírusy a pliesne, oxidačné bunkové steny mikroorganizmov a spôsobuje ich zničenie. Okrem toho, ozón odstraňuje výpary organických látok, ako sú riedidlá, benzín, farby, atramenty, oleje, prírodné a syntetické, a mnoho ďalších.

Sila ozónu je tak silná že začina ničiť mikroorganizmy už s hodnotou 1 g ozónu na 10 m 3 miestnosti (0,1 g / m 3). Na rozdiel od zložitých chemikálií, sa ozón biologicky rozloží na čistý kyslík, a preto po sebe nezanecháva toxických odpad a nekontaminuje životné prostredie