Výroba ozónu

Ozón je tvorený cez:

  • ultrafialové lúče (fotochemické reakcie)
  • a blesky (bioelektrickej reakcie)

Existujú dva spôsoby, ako vytvoriť umelý ozón:

  • pomocou UV žiarenia
  • korónovým výbojom

Generátory ozónu využívajú simuláciu blesku z korónových elektród s vysokým napätím (cca 3 kV a vyššie), ktoré produkujú ozón z kyslíka vo vzduchu.

Generátory ozónu sú jednoduché a ekonomické riešenie, nepotrebujú žiadne nádrže, ktoré by bolo potrebné plniť pre prevádzku – stačí iba pripojiť zariadenie k elektrickému prúdu.

Elektródy sú tiež veľmi trvanlivé a vydržia až 6 000 hodín pri relatívnej vlhkosti vzduchu asi 40%.