Zdravotnícke zariadenia

ozonovanie zdravotnicke zariadenia

  • Operačné sály, nemocničné izby, ambulancie, čakárne, laboratória, veterinárne stanice,
  • Utečenecké tábory, azylové domy, detské domovy, domovy dôchodcov…

Používanie oyonátorov je jednou z najefektívnejších metód dezinfekcie. Ozónovaním dochádza k tvorbe nezávadného a sterilného prostredia, ktoré je zárukou bezpečnosti a ochrany zdravia personálu i pacientov. Ak sú všetci jedným z predpokladov kvalitne vykonaných zákrokov.

Generátor je možné používať za prítomnosti ľudí v hygienicky povolenej dávke, no i vo väčších dávkach bez ich prítomnosti. Nemožno zabúdať na jestvujúcu vzduchotechniku, ktorá ak funguje spoločne s generátorom ozónu, je spolu s prostredím neustále pod mikrobiologickou ochranou. Výsledkom ozonizácie je nielen dokonalo dezinfikovaný priestor a jeho vybavenie, no i odstránenie nepríjemných zápachov charakteristických pre niektoré oddelenia.